میان جمع یاران دروغین سخت تنهایم

واگویه های قلب مرد تنها - متنهای ادبی
بیایید میهمان صفحاتی از قلب من باشید.

دوستایی که می خوان با متنای زیبای ادبی شون جمع ما رو گرم کنن

 لطف کنن و واسه این پست پیام بذارن.

شما هم جاودانه شوید

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم فروردین ۱۳۸۶ساعت 22:0  توسط مرد تنها  |